Grote Arcana van de Tarot tarotlerenleggen.nl

De Grote Arcana

De Grote Arcana is één van de twee delen waaruit een Tarotdeck bestaat. De kaarten uit de Grote Arcana geven het mensenleven weer. Van geboorte tot sterven en alle grote veranderingen die je als mens daarin doormaakt.

De Grote Arcana bestaat uit 22 Tarotkaarten die zijn genummerd met Romeinse cijfers, van 0 t/m 21.

Hieronder vind je een overzicht van alle Grote Arcana-kaarten waarbij je op de naam van de kaart kan klikken om naar de betekenis ervan te gaan.

Klik op een kaart om direct naar de betekenis te gaan

0  de Dwaas

I  de Magiër

II  de Hogepriesteres

III  de Keizerin

IV  de Keizer

V  de Hogepriester

VI  de Geliefden

VII  de Zegewagen

VIII  Kracht

IX  de Heremiet

X  het Rad van Fortuin

XI  Gerechtigheid

XII  de Gehangene

XIII  de Dood

XIV  Matigheid

XV  de Duivel

XVI  de Toren

XVII  de Ster

XVIII  de Maan

XIX  de Zon

XX  het Oordeel

XXI  de Wereld

4 series binnen de Grote Arcana

De kaarten van de Grote Arcana staan symbool voor de reis van een Pelgrim.
Aan het begin is de Pelgrim nog “dwaas”. Hij stapt zorgeloos het leven in, onbewust van de gevaren van het leven. De reis brengt de Pelgrim in een splitsing in dualiteiten: de Magiër (mannelijk) en de Hogepriesteres (vrouwelijk). Aan het eind van de reis is de Pelgrim wijs en ervaren genoeg om de wijde wereld in te stappen.

Binnen de reis van een Pelgrim, zijn de Grote Arcana-kaarten in te delen in 4 series:

1. Begin kaarten
De Pelgrim wordt geboren als een “dwaas” en splitst zich daarna in tweëen – in een mannelijk deel en in een vrouwelijk deel – om zo alle levenslessen te kunnen leren.

2. Wereldlijke kaarten
De Pelgrim leert op het gebied van het Bewustzijn, het fysieke en het materiele.

3. Zelfontdekkingskaarten
Deze kaarten geven het leerproces van de Pelgrim weer m.b.t. het onderbewuste: onderzoeken wie je werkelijk bent, je zelfbewustzijn vergroten.

4. Grote reis kaarten
De Pelgrim leert de lessen m.b.t. het bovenbewuste: het ontwikkelen van spiritueel bewustzijn, het vinden van je Ware Zelf, een eenheid vormen met de krachten van het leven.

De reis van de Pelgrim kan je helpen de Tarotkaarten van de Grote Arcana te interpreteren.

Begin kaarten

0  de Dwaas:  het onschuldige kind, vol vertrouwen, zonder angst, puur, spontaan en nieuwsgierig.

I  de Magiër:  het mannelijke, actief en licht

II  de Hogepriesteres: het vrouwelijke, passief en donker

Wereldlijke kaarten

III  de Keizerin: moeder worden

IV  de Keizer: vader worden

V  de Hogepriester: deelnemen aan het leven, leren van het leven, levenservaring opdoen

VI  de Geliefden: het vinden van een levenspartner

VII  de Zegewagen: zijn in de wereld en zich daarin handhaven

Zelfontdekkingskaarten

VIII  Kracht: de rechter, harmonie van de wereld

IX  de Heremiet: de oude wijze

X  het Rad van Fortuin: het fortuin, het lot

XI  Gerechtigheid: het gevecht, het wilde

XII  de Gehangene: de beproeving, het offer

XIII  de Dood: het langzame veranderingsproces, het afscheid

XIV  Matigheid: de juiste maat, de gulden middenweg

Grote reis kaarten

XV  de Duivel: de verleiding

XVI  de Toren: de doorbraak, de omwenteling

XVII  de Ster: de hoop

XVIII  de Maan: de nacht

XIX  de Zon: de dag, het licht

XX  het Oordeel: de bevrijding, herrijzen uit de as

XXI  de Wereld: het hervonden paradijs, de gevonden graal

Archetypen

Een archetype is een model waar iedereen een bepaalde associatie mee heeft. De kaarten uit de Grote Arcana staan gelijk aan verschillende archetypen. Als je weet welke kaart bij welk archetype hoort, kan dit je helpen de Grote Arcana-kaarten te interpreteren.

0  de Dwaas:  het kind

I  de Magiër:  de tovenaar, de hemelse vader

II  de Hogepriesteres:  de maagd, de mysterieuze vrouw

III  de Keizerin:  de moeder, Moeder Aarde, Moeder Natuur

IV  de Keizer:  de vader

V  de Hogepriester:  de leraar

VI  de Geliefden:  de keuze

VII  de Zegewagen:  de overwinning

VIII  Kracht:  de rechter, harmonie van de wereld

IX  de Heremiet:  de oude wijze

X  het Rad van Fortuin:  het fortuin, het lot

XI  Gerechtigheid:  het gevecht, het wilde

XII  de Gehangene:  de beproeving, het offer

XIII  de Dood:  het langzame veranderingsproces, het afscheid

XIV  Matigheid:  de juiste maat, de gulden middenweg

XV  de Duivel:  de verleiding

XVI  de Toren:  de doorbraak, de omwenteling

XVII  de Ster:  de hoop

XVIII  de Maan:  de nacht

XIX  de Zon:  de dag, het licht

XX  het Oordeel:  de bevrijding, herrijzen uit de as

XXI  de Wereld:  het hervonden paradijs, de gevonden graal