Tarotkaart Kleine Arcana tarotlerenleggen

De Kleine Arcana

De Kleine Arcana is één van de twee delen waaruit een Tarotdeck bestaat. De kaarten uit de Kleine Arcana staan voor de kleine, alledaagse levenssituaties waarin levenlessen verborgen zitten.

De Kleine Arcana bestaat uit 56 Tarotkaarten, opgedeeld in 4 series: Zwaarden, Staven, Bekers en Pentakels. Elke serie bestaat uit 14 kaarten: Aas, 9 kaarten die genummerd zijn met Romeinse cijfers van 2 t/m 9 en 4 Hofkaarten.

Hieronder vind je een overzicht van alle Kleine Arcana-kaarten waarbij je op de naam van de kaart kan klikken om naar de betekenis ervan te gaan.

Klik op een kaart om direct naar de betekenis te gaan

Zwaarden

Aas  van Zwaarden

II  van Zwaarden

III  van Zwaarden

IV  van Zwaarden

V  van Zwaarden

VI  van Zwaarden

VII  van Zwaarden

VIII  van Zwaarden

IX  van Zwaarden

X  van Zwaarden

Schildknaap van Zwaarden

Ridder  van Zwaarden

Koningin  van Zwaarden

Koning  van Zwaarden

Staven

Aas  van Staven

II  van Staven

III  van Staven

IV  van Staven

V  van Staven

VI  van Staven

VII  van Staven

VIII  van Staven

IX  van Staven

X  van Staven

Schildknaap van Staven

Ridder  van Staven

Koningin  van Staven

Koning  van Staven

Bekers

Aas  van Bekers

II  van Bekers

III  van Bekers

IV  van Bekers

V  van Bekers

VI  van Bekers

VII  van Bekers

VIII  van Bekers

IX  van Bekers

X  van Bekers

Schildknaap van Bekers

Ridder  van Bekers

Koningin  van Bekers

Koning  van Bekers

Pentakels

Aas  van Pentakels

II  van Pentakels

III  van Pentakels

IV  van Pentakels

V  van Pentakels

VI  van Pentakels

VII  van Pentakels

VIII  van Pentakels

IX  van Pentakels

X  van Pentakels

Schildknaap van Pentakels

Ridder  van Pentakels

Koningin  van Pentakels

Koning  van Pentakels

4 series binnen de Kleine Arcana

De kaarten van de Kleine Arcana zijn ingedeeld in opeenlopende 4 series. Zwaarden, Staven, Bekers en Pentakels. De Kleine Arcana-kaarten geven de alledaagse reis van een Pelgrim weer, op 4 verschillende gebieden:

1. Zwaarden
Het denken en daarmee ideeën, zorgen, serieuze beslissingen, logica, wetenschap, analyseren, objectief, theoretisch, rationeel helder en duidelijk.

2. Staven
De intuïtie en daarmee creatief, actief, energiek, enthousiast, scheppend, vanuit passie, eigenwijs, impulsief, spontaan, daadkrachtig en positief.

3. Bekers
Het gevoel en daarmee liefde, relaties, emoties, gevoelig, gevoelsmatig, artistiek, fantatierijk, flexibel, lieflijk, zachtaardig, vriendelijk, betrokken, gevend en zorgzaam.

4. Pentakels
Het gewaar worden en daarmee concrete zaken als financiën. Ook werk, ondernemerschap, carrière, zekerheid, realistisch, praktisch, beheerst en stabiel.

De kaartnummers

De kaarten van de Kleine Arcana zijn genummerd van 1 (aas) t/m 10 en worden aangevuld met 4 Hofkaarten.
De getallen op de Tarotkaarten zijn onderdeel van de betekenis ervan. Hieronder staat een overzicht van de getallen 1 t/m 10 met een korte beschrijving van de betekenis ervan.

1. Individualiteit, het begin, de oorsprong. Enkel, alleen, onafhankelijk. Actie, initiatief nemen, de leiding nemen.

2. Dualiteit, een paar, samenwerking. Gevoel en emotie, inleven, aanvoelen. Tegenstellingen, vergelijken, evenwicht.

3. Vruchtbaarheid, groei en ontwikkeling. In beweging zijn, laten stromen, flow. Creativiteit, (zelf) expressie, presenteren.

4. Duidelijkheid, structuur aanbrengen, grenzen stellen. Onbewegelijkheid, stabiliteit. Georganiseerd, praktisch. 

5. Verandering, inzicht, strijd. Flexibiliteit, afwisseling, nieuwe ontdekkingen. Communicatie, leeren, nieuwsgierigheid.

6. Harmonie, verbondenheid, liefde. Kiezen vanuit het hart, mededogen, dienstbaarheid. Begrip, compassie, verzorgen.

7. Je eigen weg gaan, innerlijke wijsheid, zelfontwikkeling. Je terug trekken, tot rust komen. Ergens de tijd voor nemen.

8. Doorzetten, wilskracht tonen, hard werken. Organiseren, delegeren, willen presteren. Eerlijk en objectief zijn.

9. Volmaaktheid, het einde, de ontknoping. Opruimen en afronden. Tolerantie, veerkracht. Het hoogtepunt van iets.

0. Het onderbewuste, alomvattend, oneindigheid. Leegte, het niet-gemanifesteerde, het onnoembare.

Dubbele nummers

11. Dualiteit in jezelf, spiritualiteit, geestelijk bewustzijn. Paranormale vaardigheden. Intentie.

22. In contact staan met gene zijde, het verkrijgen van kosmische bescherming, het concreet maken van spirituele inzichten en vaardigheden. Afscherming.

De Hofkaarten

De kaarten van de Kleine Arcana bevatten elk 4 hofkaarten: Schildknapen, Ridders, Koninginnen en Koningen. 

Schildknapen

De Schildknapen staan voor leerlingen. Ze staan aan het begin van hun reis en hebben nog het een en ander te leren. Wat ze te leren hebben is afhankelijk van serie waartoe de kaart behoort. Doordat Schildknapen nog moeten leren, zijn zij vatbaar voor externe invloeden.

Ridders

De Ridders staan voor boodschappers. Een Ridder geeft aan dat een situatie of boodschap benadrukt mag worden, er heerst een zekere urgentie dit te doen.
Een Ridder kan ook aangeven dat er verandering op komst is. De serie waartoe de Ridder behoort, vertelt waar de verandering betrekking op heeft.
Ridders zijn verder ontwikkeld dan Schildknapen, maar nog geen Koning of Koningin en daarmee nog enigzins vatbaar voor externe invloeden.

Koninginnen

De Koninginnen staan voor volwassen vrouwen. De serie waartoe de Koningin behoort, vertelt waarin die volwassenheid zich uit.
Zo is de Koningin van Zwaarden een wijze vrouw, die anderen goed kan begrijpen en een onbjectieve blik kan geven op een situatie. Intelligent en onafhankelijk.
De Koningin van Bekers is een wat meer zachtaardige vrouw die zeer intuïtief is. Ze is een gevoelsmens, vriendelijk en betrokken.

Koningen

De Koningen staan voor volwassen mannen. De serie waartoe de Koning behoort, vertelt waarin die volwassenheid zich uit.
Zo is de Koning van Staven een creatieve man, die graag in actie komt. Hij initieert, komt vanuit zijn passie met nieuwe ideeën.
De Koning van Pentakels is een die gericht is op werk, carrière, zekerheid en stabiliteit. Hij weet wat hij kan, is praktisch en nuchter.

Elementen

De kaarten van de Kleine Arcana zijn verbonden met de 4 elementen die van oudsher worden gezien als de basis van ons menselijk bestaan. Wij als mens en de wereld om ons heen zijn opgebouwd uit deze 4 elementen: lucht, vuur, water en aarde. Kennis over de elementen, kan je helpen de Tarotkaarten van de Kleine Arcana te interpreteren.

Het element LUCHT

Het element lucht staat voor het denken. Een mannelijke, gevende energie. Een bewegelijke, ongrijpbare energie. Het “wappert langs” en blijft daarmee aan de oppervlakte, vaag. Het voordeel hiervan is dat het zaken luchtiger maakt, al dan niet door het gebruik van humor.

Het is een evenwichtige energie die rustig, kalm en ook objectief, rationeel en theoretisch is. Verbaal, communicatief sterk. Helder, duidelijk, wetenschappelijk en analytisch. Het nadeel hiervan is dat deze energie oppervlakkig, kil, afstandelijk en onpersoonlijk kan aanvoelen.

Zwaarden zijn gerelateerd aan het element lucht.

Het element VUUR

Het element vuur staat voor intuïtie. Een mannelijke, actieve energie. Een levendige, krachtige, warme, passievolle energie die spontaniteit en enthousiasme uitstraalt. Het voordeel hiervan is de hoeveelheid ideeën, de grootse plannen en het vertrouwen op een goede afloop.

Het is een inpirerende energie met leiderschapskwaliteiten en een winnaarsmentaliteit. Eigenwijs, druk en daadkrachtig. Schappend, impulsief en ongeduldig. Het nadeel hiervan is dat deze energie dominant, arrogant, onrustig en overmoedig kan aanvoelen.

Staven zijn gerelateerd aan het element vuur.

Het element WATER

Het element water staat voor gevoel. Een vrouwelijke, passieve energie. Een gevoelige, lieflijke, zorgzame, betrokken, empatische, invoelende energie, waarbij de emotionele benadering en het onderbuikgevoel van groot belang zijn. Het voordeel hiervan is de flexibiliteit, het meevoerende.

Het is een afwachtende energie die kwetsbaar, instabiel en subjectief is. Veranderlijk en vloeibaar. Het nadeel hiervan is dat deze energie beïnvloedbaar, onbetrouwbaar, zwak, angstig en emotioneel kan aanvoelen.

Bekers zijn gerelateerd aan het element water.

Het element AARDE

Het element aarde staat voor gewaarwording. Een vrouwelijke, ontvangende energie. Een stabiele, beheersbare,  gedisciplineerde, verstandige energie die zorgt voor structuur, geduld, zorgvuldigheid en kalmerend. Het voordeel hiervan is het verantwoorde en de betrouwbaarheid.

Het is een sceptische energie waarbij het eerst bewezen moet worden, voordat het geloofd wordt. Realistisch en voorspelbaar. Het nadeel hiervan is dat deze energie stug, star, traag, lui, saai en inflexibel kan aanvoelen.

Pentakels zijn gerelateerd aan het element aarde.