Hofkaarten van de Tarot tarotlerenleggen

De Hofkaarten

De Hofkaarten zijn een onderdeel van de Kleine Arcana. Deze kaarten geven, per serie, het verloop van een mensenleven weer; van leerling, naar ervaren tot volwassene/wijze.

De Hofkaarten bestaat uit 16 Tarotkaarten: 4 kaarten per serie (Zwaarden, Staven, Bekers, Pentakels). Elke serie bevat een Schildknaap, een Ridder, een Koningin en een Koning.

Hieronder vind je een overzicht van alle Hofkaarten waarbij je op de naam van de kaart kan klikken om naar de betekenis ervan te gaan.

Klik op een kaart om direct naar de betekenis te gaan

Zwaarden

Schildknaap van Zwaarden

Ridder van Zwaarden

Koningin van Zwaarden

Koning van Zwaarden

Staven

Schildknaap van Staven

Ridder van Staven

Koningin van Staven

Koning van Staven

Bekers

Schildknaap van Bekers

Ridder van Bekers

Koningin van Bekers

Koning van Bekers

Pentakels

Schildknaap van Pentakels

Ridder van Pentakels

Koningin van Pentakels

Koning van Pentakels

4 series binnen de Kleine Arcana

De kaarten van de Kleine Arcana zijn ingedeeld in opeenlopende 4 series. Zwaarden, Staven, Bekers en Pentakels. De Kleine Arcana-kaarten geven de alledaagse reis van een Pelgrim weer, op 4 verschillende gebieden:

1. Zwaarden
Het denken en daarmee ideeën, zorgen, serieuze beslissingen, logica, wetenschap, analyseren, objectief, theoretisch, rationeel helder en duidelijk.

2. Staven
De intuïtie en daarmee creatief, actief, energiek, enthousiast, scheppend, vanuit passie, eigenwijs, impulsief, spontaan, daadkrachtig en positief.

3. Bekers
Het gevoel en daarmee liefde, relaties, emoties, gevoelig, gevoelsmatig, artistiek, fantatierijk, flexibel, lieflijk, zachtaardig, vriendelijk, betrokken, gevend en zorgzaam.

4. Pentakels
Het gewaar worden en daarmee concrete zaken als financiën. Ook werk, ondernemerschap, carrière, zekerheid, realistisch, praktisch, beheerst en stabiel.

De Hofkaarten

De Hofkaarten zijn onderdeel van de Kleine Arcana en bestaan uit Schildknapen, Ridders, Koninginnen en Koningen.

Schildknapen

De Schildknapen staan voor leerlingen. Ze staan aan het begin van hun reis en hebben nog het een en ander te leren.

Wat ze te leren hebben is afhankelijk van serie waartoe de kaart behoort.

Doordat Schildknapen nog moeten leren, zijn zij vatbaar voor externe invloeden.

Ridders

De Ridders staan voor boodschappers. Een Ridder geeft aan dat een situatie of boodschap benadrukt mag worden, er heerst een zekere urgentie dit te doen.

Een Ridder kan ook aangeven dat er verandering op komst is. De serie waartoe de Ridder behoort, vertelt waar de verandering betrekking op heeft.

Ridders zijn verder ontwikkeld dan Schildknapen, maar nog geen Koning of Koningin en daarmee nog enigzins vatbaar voor externe invloeden.

Koninginnen

De Koninginnen staan voor volwassen vrouwen. De serie waartoe de Koningin behoort, vertelt waarin die volwassenheid zich uit.

Zo is de Koningin van Zwaarden een wijze vrouw, die anderen goed kan begrijpen en een onbjectieve blik kan geven op een situatie. Intelligent en onafhankelijk.

De Koningin van Bekers is een wat meer zachtaardige vrouw die zeer intuïtief is. Ze is een gevoelsmens, vriendelijk en betrokken.

Koningen

De Koningen staan voor volwassen mannen. De serie waartoe de Koning behoort, vertelt waarin die volwassenheid zich uit.

Zo is de Koning van Staven een creatieve man, die graag in actie komt. Hij initieert, komt vanuit zijn passie met nieuwe ideeën.

De Koning van Pentakels is een die gericht is op werk, carrière, zekerheid en stabiliteit. Hij weet wat hij kan, is praktisch en nuchter.

De Hofkaarten i.c.m. de 4 elementen

De Hofkaarten kan je (net als de Kleine Arcana-kaarten) koppelen aan de 4 elementen: Lucht, Vuur, Water en Aarde.

De Schildknapen corresponderen met het element Aarde.

De Ridders corresponderen met het element Lucht.

De Koninginnen corresponderen met het element Water.

De Koningen corresponderen met het element Vuur.

Elementen combineren

De 4 elementen komen overeen met bepaalde (karakter)eigenschappen. Behalve dus de serie waarbinnen een Hofkaart valt, zegt ook het type iets over de kaart.

Voorbeeld: een Koning correspondeert met het element Vuur. Pentakels corresponderen ook met het element Aarde.

Dit maakt dat Koning van Pentakels ‘Vuur-Aarde’ is qua (karakter)eigenschappen:
– Het element Vuur staat o.a. voor spontaniteit, grootse ideeën en enthousiasme.
– Het element Aarde staat o.a. voor een discipline, geduld en zorgvuldigheid.

Wanneer je deze 2 elementen combineert, zegt dat het volgende over de kaart ‘Koning van Pentakels’.

De Koning van Pentakels is een wijze, volwassen man die vanuit enthousiasme en spontaniteit zijn grootse ideeën tot uiting wil brengen, maar als hij daaraan begint dan zal hij dat vanuit zorgvuldigheid doen. Die zorgvuldigheid kan hij opbrengen dankzij zijn discipline en geduldige houding.

Wanneer je de omschrijving van deze Koning leest, dan is dat een andere omschrijving dan die van bijvoorbeeld de Koning van Staven. Hij is Vuur-Vuur qua elementen.

De Koning van Staven is een wijze, volwassen man die vanuit enthousiasme en spontaniteit zijn grootse ideeën tot uiting wil brengen. Wanneer hij eraan begint dan zal dit wellicht op een ondoordachte manier zijn. Hij begint gewoon, vanuit een impuls. Hij doet het volledig op zijn eigen manier en verwacht het – kostte wat kost – tot een goed einde te brengen.

Door op deze manier de verschillende elementen van de kaart te combineren, helpen je de verschillende kaarten goed te interpreteren.